RSSВерсія для друку

Партнери


Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

4.3. Європейська система

Європейський суд з прав людини

ПОВНОВАЖЕННЯ
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) – це орган Ради Європи (РЄ), який забезпечує дотримання положень [Європейської] Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. ЄСПЛ вирішує міждержавні справи й ухвалює рішення за скаргами, поданими окремими особами про порушення прав людини. Комітет міністрів Ради Європи відповідає за моніторинг виконання рішень ЄСПЛ (про Комітет міністрів див. нижче).

УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Будь-яка фізична особа або держава можуть подавати безпосередньо до ЄСПЛ скарги про порушення прав людини, закріплених Конвенцією, за умови, що були вичерпані всі національні засоби правового захисту. Форму заяви та інструкцію щодо її заповнення російською мовою можна знайти на веб-сторінці ЄСПЛ (http://www.echr.ru/court/complaint/index.htm).
РЄ розробила схему надання юридичної допомоги індивідуальним заявникам, які не можуть дозволити собі юридичного представництва. У таких випадках залучаються НУО, які готують короткий виклад конкретної справи або на прохання представника Суду, або як «Amicus Curiaе» (Друзі Суду), засвідчивши свій інтерес до справи, або особливі знання суті проблеми, а також користь від свого втручання у здійснення правосуддя. Зазвичай засідання ЄСПЛ є відкритими.

КОНТАКТ
Європейський суд з прав людини
Рада Європи
European Court of Human Rights
Council of Europe
Адреса: F-67075 Strasbourg-Cedex, France
Тел.: +33 3 88 41 20 18; Факс: + 33 3 88 41 27 30
Веб-сайт: www.echr.ru
www.echr.coe.int

Європейський комітет із соціальних прав

ПОВНОВАЖЕННЯ
Європейський комітет із соціальних прав (ЄКСП) – це орган РЄ, який провадить
регулярну правову оцінку стану дотримання державами-учасницями своїх зобов’язань щодо виконання положень Європейської соціальної хартії.
Ця оцінка базується на звітах, які подають держави кожні два-чотири роки відповідно до так званих циклів контролю. Окрім того, доповіді держав учасниць оцінюються Урядовим комітетом і Комітетом міністрів РЄ (про Комітет міністрів див. далі).

УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Звіти, подані державами-учасницями про виконання ними положень Європейської соціальної хартії, є відкритими для громадськості та можуть коментуватись окремими особами або НУО. Міжнародні НУО, що мають консультативний статус при РЄ, а також національні НУО, уповноважені своїми державами, також можуть подавати «колективні скарги» до РЄ з приводу порушення Хартії.

КОНТАКТ
Веб-сайт: www.humanrights.coe.int/cseweb/GB/index.htm/

Комітет міністрів

Комітет міністрів (www.coe.int/cm ) є органом РЄ, який відповідає за ухвалення рішень. До його складу входять міністри закордонних справ (або їх постійні представники) всіх держав – членів РЄ.

Окрім контролю за виконанням рішень ЄСПЛ й оцінки доповідей ЄКСП, Комітет міністрів надає окремі рекомендації державам-учасницям з тих питань, із яких він виробив «єдину політику», включаючи питання, пов’язані з охороною здоров’я та дотриманням прав людини.

Деякі з цих рекомендацій розробляє Парламентська асамблея РЄ (www.assembly.coe.int), – консультативний орган, до складу якого входять представники парламентів держав-учасниць.

Консультативний комітет

ПОВНОВАЖЕННЯ
Консультативний комітет (КК) допомагає Комітету міністрів контролювати дотримання державами зобов’язань щодо виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин (РКЗНМ). Він здійснює моніторинг виконання урядами РКЗНМ шляхом вивчення періодичних звітів, що їх подають держави. Крім вивчення цих звітів, КК проводить зустрічі з урядами та робить запити про додаткову інформацію з інших джерел. На підставі цього КК готує свій відгук, який подає до Комітету міністрів. Базуючись на цьому відгуку, Комітет міністрів готує свої висновки про доцільність заходів, вжитих кожним державним органом. Комітет міністрів може залучати КК до моніторингу виконання своїх висновків і рекомендацій.

УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
НУО можуть подавати до КК альтернативні («тіньові») звіти з будь-якого аспекту виконання державою положень РКЗНМ. Альтернативні звіти слід
подавати через Секретаріат РКЗНМ.
(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/2_Monitoring/NGO_Intro_en.asp)).

КОНТАКТ
Генеральна дирекція з прав людини
Секретаріат Рамкової конвенції про захист національних меншин
Directorate General of Human Rights
Secretariat of the Framework Convention for the Protection of
National Minorities
Адреса: F-67075 Strasbourg-Cedex, France
Тел.: +33 (0)3 90 21 44 33;
Факс: +33 (0)3 90 21 49 18
Ел. пошта: minorities.fcnm@coe.int
Веб-сайт: www.coe.int/minorities/

25.03.2016.

За кордоном проходять лікування 20 поранених бійців АТО

Про це повідомила речник Міністерства оборони України...
24.03.2016.

В Кабміні обіцяють зрушити з мертвої точки будівництво нового корпусу лікарні "Охматдит"

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку,...
24.03.2016.

Всесвітній день боротьби з туберкульозом: найуразливіша група - діти

Всесвітній день боротьби з туберкульозом відзначається...
18.03.2016.

Школа з медичного права, 19 березня 2016 року

Запрошуємо Вас до участі у Школі з медичного...
25.02.2016.

Галузева угода, що визначає соціальні гарантії працівників та роботодавців галузі охорони здоров’я, буде напрацьована на новий строк

У МОЗ України відбулося чергове (друге) засідання...
24.02.2016.

VI Національний конгрес з біоетики

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Повідомляємо, що...