RSSВерсія для друку

Опитування

Рівень поінформованості веб-активної групи населення щодо вірусного гепатиту С становить 47%
 

Партнери


Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

4.4. Процедура п��дання скарг

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

У цьому підрозділі висвітлено процедуру подання скарг до Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), а також наведено відомості з видання «Зареєстроване вбивство як порушення прав людини» (автори Кейт Томпсон і Каміла Гіффард), опублікованого Центром з прав людини Університету графства Ессекс (Великобританія).

Основні відомості про європейський суд з прав людини

ЯКІ КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ СКАРГИ?

Скаргу буде визнано неприйнятною, якщо:

 • її подано анонімно;
 • її подано в термін, що перевищує шість місяців з дати ухвалення внутрішньодержавними органами остаточного рішення у справі;
 • вона явно необґрунтована, й це є зловживанням правом на подання скарги;
 • вона не відповідає положенням Конвенції;
 • скарга за суттю аналогічна уже розглянутій ЄСПЛ чи такій, що розглядається у межах іншої процедури міжнародного розгляду, й не містить нових фактів, які стосуються справи;
 • не було вичерпано внутрішньодержавні засоби правового захисту (крім тих випадків, коли такі засоби неефективні чи процедура необґрунтовано затягується).

З 1 червня 2010 р., відповідно до Протоколу № 14 до Конвенції (Серія договорів РЄ (СДРЄ) № 194), новий критерій прийнятності дозволяє оголосити неприйнятною будь-яку індивідуальну скаргу, якщо ЄСПЛ вважатиме, що заявнику не заподіяно значної шкоди, якщо тільки принцип поваги до прав людини не потребує розгляду скарги за суттю й за умови, що не можна відмовити на цій підставі в розгляді будь-якої справи, яку належно не розглянув внутрішньодержавний суд (ст. 12 Протоколу № 14, яка вносить зміни до ст. 35 Конвенції). Одноособово судді й комітети не зможуть застосовувати цей новий критерій прийнятності протягом двох років після набуття чинності Протоколом № 14, щоб запобігти випадкам відхилення скарг, які потребують розгляду за суттю (ст. 20 Протоколу).

ЯКИМИ Є СКЛАДОВІ СКАРГИ?

Ваша попередня скарга повинна містити такі відомості:

 • короткий виклад Вашої скарги;
 • зазначення права або прав, гарантованих Конвенцією, які Ви вважаєте порушеними;
 • зазначення засобів захисту, які Ви використали;
 • список рішень, винесених державними органами за Вашою справою, із зазначенням дати кожного рішення, інстанції, яка його ухвалила, й короткого опису рішення (до скарги варто долучити копії цих рішень).

Якщо після цього Ви отримали формуляр для подання скарги, його слід
заповнити відповідно до інструкцій на самому формулярі й у супровідному
листі.

Основні етапи подання індивідуальної скарги до ЄСПЛ

Практичні аспекти використання подання індивідуальної скарги ЄСПЛ

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

 • Відповідно до початкової системи, скасованої 1998 р., попередній розгляд справ провадила Європейська комісія з прав людини. Якщо Ви вивчаєте прецеденти на певну тему Конвенції, не забудьте проглянути не тільки рішення Суду, а й доповіді Комісії.
 • Якщо шестимісячний термін подання скарги минає, а у Вас немає часу для підготовки її повного тексту, можна подати до Суду короткий виклад своїх претензій і тим самим виграти час, щоб потім, не гаючи часу, підготувати й надати Суду повний варіант скарги.
 • Задля дотримання встановлених Судом термінів вирішальне значення має не дата отримання, а дата надсилання документів. Проте в день закінчення встановленого терміну бажано повідомити Суд, що документи вже надіслано поштою, що можна зробити, надіславши копію супровідного листа факсом або електронною поштою чи повідомивши про це телефоном.
 • Суд може, за власною ініціативою або на прохання однієї зі сторін, отримувати будь-які фактичні дані, які вважає цінними для розгляду справи, в тому числі через проведення слухань із установлення фактів. Коли про такі заходи просить одна зі сторін, мається на увазі, що ця сторона ��овинна оплачувати пов’язані з цим видатки, хоча палата Суду може вирішити по-іншому. Якщо Ви не бажаєте їх оплачувати, рекомендується ретельніше формулювати прохання – наприклад, зазначити, що Суд може діяти на свій розсуд у частині вжиття заходів для отримання доказів.
 • Найбільшу частину своєї звичної роботи Суд виконує в складі палат із семи суддів. Якщо вважається, що справа вказує на серйозну проблему чи може змінити думку Суду з будь-якого конкретного питання, її можуть передавати на розгляд Великої палати із 17 суддів. Після розгляду справи палатою та постановлення нею рішення, протягом трьох місяців з дати його постановлення, у виняткових випадках, можна попросити про передання справи до Великої палати на повторний розгляд (правило 73 Реґламенту Суду).
 • Із 1 червня 2010 р., відповідно до Протоколу № 14 до Конвенції (ст. 6), Суд виконує свою звичну роботу в складі таких структур:
  1. одноособового судді, якому надає допомогу несудовий доповідач, що входить до складу секретаріату та який має право оголосити неприйнятною індивідуальну скаргу чи виключити її зі списку справ, які належать до розгляду Судом, у беззаперечних випадках, коли неприйнятність скарги заздалегідь очевидна (ст. 7 Протоколу № 14 до Конвенції, яка закріплює нову редакцію ст. 27 Конвенції);
  2. комітетів з трьох суддів, які в порядку спрощеної процедури постановляють рішення як щодо прийнятності, так і за суттю скарги в разі, коли питання, яке лежить в основі справи, вже є предметом стало утверджених норм прецедентного права Суду, тобто такі випадки постійно розглядалися палатою (ст. 8 Протоколу № 14 до Конвенції, яка закріплює нову редакцію ст. 28 Конвенції);
  3. палат із семи суддів, які приймають колегіальну ухвалу як щодо прийнятності, так і за суттю індивідуальних скарг, за якими не було ухвалено жодного рішення відповідно до положень ст. 27 або 28 (ст. 9 Протоколу № 14 до Конвенції передбачає внесення змін ст. 29 Конвенції);
  4. Великої палати з сімнадцяти суддів, на користь якої палата поступається юрисдикцією ще до постановлення свого рішення, якщо справа, яка перебуває на розгляді палати, зачіпає серйозне питання, що стосується тлумачення положень Конвенції або Протоколів до неї, або якщо ухвалене рішення може суперечити раніше постановленому Судом (ст. 30 і 31 Конвенції).
 • Відповідно до Протоколу № 14 до Конвенції, Комісар РЄ з прав людини має право подавати письмові зауваги й брати участь у слуханнях у всіх справах, що перебувають у провадженні палати чи Великої палати (ст. 13 Протоколу №14 до Конвенції, передбачає доповнення ст. 36 Конвенції). Ця обставина має суттєве значення у випадках, коли Комісар, спираючись на власний досвід, може надати Суду допомогу, вказавши на структурні чи системні недоліки в позиції відповідача або інших Високих сторін, які домовляються (ст. 13 Протоколу № 14 до Конвенції).
 • Протягом року після проголошення рішення можна  звернутися до Суду з клопотанням про тлумачення судового рішення (правило 79 Реґламенту Суду). Також можна звернутися до Суду з клопотанням про перегляд судового рішення впродовж шестимісячного строку після того, як стало відомо про нові обставини, які в силу свого характеру могли б мати вирішальне значення для рішення Суду (правило 80 Реґламенту Суду).
16.08.2013.

Семінар для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу

16 серпня 2013 року в м. Львові відбувся семінар для...
16.08.2013.

Олександр Толстанов: Альтернативи імунізації не існує

Про це сказав сьогодні під час прес-конференції, яка...
16.08.2013.

На Одещині проводять кампанію щодо протидії гепатитам

На Одещині триває інформаційно-просвітницька кампанія...
14.08.2013.

Оголошується конкурс на участь у програмі стажування у сфері медичного права, етики та політики (2014 – 2015 рр.)

Кінцевий термін подання заявок: 15 березня 2014 р....
08.08.2013.

Міжнародний круглий стіл на тему «Право і етика біомедичної діяльності»

Вельмишановні колеги! 25 жовтня 2013 р. в м. Львові...
08.08.2013.

Міжнародний круглий стіл на тему «Експертна діяльність у сфері охорони здоров’я: національні традиції і міжнародний досвід»

Вельмишановні колеги! 23 жовтня 2013 р. в м. Львові...