RSSВерсія для друку

Партнери


Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

Передмова до українського видання

Медичне право в Україні невпинно крокує вперед, залучаючи на свої терена
дедалі більше фахівців, які на доктринальному чи правозастосовному рівнях
впливають на його успішний розвиток у різних аспектах. Трансформаційні
зміни в національному медичному праві відбуваються під впливом
зарубіжного досвіду, світових імплементаційних й інтеграційних процесів.

Посібник «Права людини в сфері охорони здоров’я» – новітнє джерельне
надбання книжкової полиці фахівців, до кола інтересів яких належить
теоретико-практична проблематика захисту прав людини у сфері охорони
здоров’я.

У Ваших руках – нетипова і цікава як за формою, так і за змістом книга.
Специфічність видання зумовлена серійністю, поєднанням доробку
міжнародних і національних експертів, а також презюмованим значним
практичним ефектом.

У межах міжнародного проекту Інституту відкритого суспільства (м. НьюЙорк,
США) з підготовки серії практичних посібників «Права людини у сфері
охорони здоров’я» працювали представники восьми держав: Республіки
Вірменія, Республіки Грузія, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки,
Республіки Македонія, Республіки Молдова, Російської Федерації, України.
Національний проект стартував у вересні 2007 р., наша держава була
однією з чотирьох держав, які стояли біля витоків цього проекту.

Як й інші видання із «серії посібників», українське складається з міжнародної
і національної частин. У першій аналізуються міжнародні й регіональні
стандарти прав людини у сфері охорони здоров’я, механізми їх захисту.
У другій частині висвітлені елементи правового статусу ключових
суб’єктів медичних правовідносин, а також процедури юрисдикційної
та неюрисдикційної форм захисту, вміщені глосарії і додатки. Книга
підготовлена на основі нормативно-правової бази України, чинної станом
на 01.01.2012 р.

Видання спроектовано в форматі, прийнятному для фахівців різної
спектральної зацікавленості, та наповнене багатовекторним матеріалом,
який поєднує елементи теорії і практичні поради, законодавче
забезпечення і приклади з практики. Вперше зроблено спробу комплексно
охарактеризувати правовий статус пацієнта і медичного працівника в
контексті надання медичної допомоги, визначити проблеми провадження у
медичних справах, а також відхилити завісу до їх практичного розв’язання.


Основними завданнями, які поставили перед собою автори посібника, є:
1) фокусування уваги практиків на праволюдинних аспектах, переорієнтація
правозастосовної і правозахисної діяльності на Людину та її блага, які
визнаються найвищою соціальною цінністю у державі; 2) надання спектра
порад, спрямованих на оптимізацію практики, і водночас – розширення
правового арсеналу юристів, які працюють у сфері охорони здоров’я;
3) висвітлення науково-практичного матеріалу крізь призму збалансованого
підходу до проблематики відносин «лікар–пацієнт».

Розпочинаючи будь-які «будівельні роботи», дуже важливо подбати про
фундамент, на якому постане наша кінцева споруда; у нашому випадку –
книга. Це видання «побудоване» на міцних підвалинах законодавства,
юридичної практики і правових рішень, стіни нашого посібника укладені
з цеглин, які щоденною копіткою працею формували фахівці в контексті
правозахисту, правопросвітництва й адвокації. У завершеному вигляді воно
покликане слугувати меті, до якої прагне кожен «правничий будівельник» –
захисту прав людини.

Міжнародна частина українського видання практичного посібника – це
віддзеркалення партнерської книги, в якій викладено погляди іноземних
експертів на практичні механізми і процедури, понятійно-термінологічний
апарат у сфері охорони здоров’я. У національній частині збережено форму,
але зміст її наповнено вітчизняними особливостями. Український автор,
враховуючи національну доктрину і практику медичного права, комплексний
і синергістичний підходи до викладу матеріалу, забезпечив у ній висвітлення
концептуальних питань функціонування системи охорони здоров’я, захисту
прав людини у сфері охорони здоров’я, акцентуючи увагу на практичних
засадах здійснення складових правового статусу суб’єктів медичних
правовідносин в одній із ключових ц��рин державного й громадського життя.

Ця книга – чергова цеглина в формуванні національної джерельної бази і,
звісно, матеріал для проектування правових позицій і стратегій юристів у
провадженні медичних справ. Автори очікують на коментарі та рекомендації
фахівців, доповнення яскравими юридичними прикладами з власної
практики колег, а також на практичні поради, які допоможуть перманентно
удосконалювати електронний варіант книги, розміщений на сайті
www.healthrіghts.org.ua.

Ірина Сенюта,
автор національної частини практичного посібника
науковий редактор і керівник проекту

19.02.2016.

Лікування гепатиту С Софосбувіром вже приносить перші позитивні результати! Наскільки нова система закупівель зробить препарат доступнішим?

Лікування гепатиту С Софосбувіром вже приносить перші...
19.02.2016.

МОЗ України разом з міжнародними партнерами презентували проект підтримки реформ в охороні здоров’я

Сьогодні був представлений проект «Сприяння...
18.02.2016.

ООН має намір цього року залучити на гуманітарні потреби Донбасу $ 298 млн

Гуманітарне співтовариство Організації Об'єднаних...
05.02.2016.

Школа клініциста

07-09 квітня 2016 р. в м. Львові відбудеться Школа...
03.02.2016.

Школа управління у сфері охорони здоров’я

27-29 січня 2016 р. на базі готелю «Львів» (адреса: м....
20.01.2016.

Правопросвітницькі школи у сфері медичного права

Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і...