RSSВерсія для друку

Опитування

Рівень поінформованості веб-активної групи населення щодо вірусного гепатиту С становить 47%
 

Партнери


Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

Передмова до українського видання

Медичне право в Україні невпинно крокує вперед, залучаючи на свої терена
дедалі більше фахівців, які на доктринальному чи правозастосовному рівнях
впливають на його успішний розвиток у різних аспектах. Трансформаційні
зміни в національному медичному праві відбуваються під впливом
зарубіжного досвіду, світових імплементаційних й інтеграційних процесів.

Посібник «Права людини в сфері охорони здоров’я» – новітнє джерельне
надбання книжкової полиці фахівців, до кола інтересів яких належить
теоретико-практична проблематика захисту прав людини у сфері охорони
здоров’я.

У Ваших руках – нетипова і цікава як за формою, так і за змістом книга.
Специфічність видання зумовлена серійністю, поєднанням доробку
міжнародних і національних експертів, а також презюмованим значним
практичним ефектом.

У межах міжнародного проекту Інституту відкритого суспільства (м. НьюЙорк,
США) з підготовки серії практичних посібників «Права людини у сфері
охорони здоров’я» працювали представники восьми держав: Республіки
Вірменія, Республіки Грузія, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки,
Республіки Македонія, Республіки Молдова, Російської Федерації, України.
Національний проект стартував у вересні 2007 р., наша держава була
однією з чотирьох держав, які стояли біля витоків цього проекту.

Як й інші видання із «серії посібників», українське складається з міжнародної
і національної частин. У першій аналізуються міжнародні й регіональні
стандарти прав людини у сфері охорони здоров’я, механізми їх захисту.
У другій частині висвітлені елементи правового статусу ключових
суб’єктів медичних правовідносин, а також процедури юрисдикційної
та неюрисдикційної форм захисту, вміщені глосарії і додатки. Книга
підготовлена на основі нормативно-правової бази України, чинної станом
на 01.01.2012 р.

Видання спроектовано в форматі, прийнятному для фахівців різної
спектральної зацікавленості, та наповнене багатовекторним матеріалом,
який поєднує елементи теорії і практичні поради, законодавче
забезпечення і приклади з практики. Вперше зроблено спробу комплексно
охарактеризувати правовий статус пацієнта і медичного працівника в
контексті надання медичної допомоги, визначити проблеми провадження у
медичних справах, а також відхилити завісу до їх практичного розв’язання.


Основними завданнями, які поставили перед собою автори посібника, є:
1) фокусування уваги практиків на праволюдинних аспектах, переорієнтація
правозастосовної і правозахисної діяльності на Людину та її блага, які
визнаються найвищою соціальною цінністю у державі; 2) надання спектра
порад, спрямованих на оптимізацію практики, і водночас – розширення
правового арсеналу юристів, які працюють у сфері охорони здоров’я;
3) висвітлення науково-практичного матеріалу крізь призму збалансованого
підходу до проблематики відносин «лікар–пацієнт».

Розпочинаючи будь-які «будівельні роботи», дуже важливо подбати про
фундамент, на якому постане наша кінцева споруда; у нашому випадку –
книга. Це видання «побудоване» на міцних підвалинах законодавства,
юридичної практики і правових рішень, стіни нашого посібника укладені
з цеглин, які щоденною копіткою працею формували фахівці в контексті
правозахисту, правопросвітництва й адвокації. У завершеному вигляді воно
покликане слугувати меті, до якої прагне кожен «правничий будівельник» –
захисту прав людини.

Міжнародна частина українського видання практичного посібника – це
віддзеркалення партнерської книги, в якій викладено погляди іноземних
експертів на практичні механізми і процедури, понятійно-термінологічний
апарат у сфері охорони здоров’я. У національній частині збережено форму,
але зміст її наповнено вітчизняними особливостями. Український автор,
враховуючи національну доктрину і практику медичного права, комплексний
і синергістичний підходи до викладу матеріалу, забезпечив у ній висвітлення
концептуальних питань функціонування системи охорони здоров’я, захисту
прав людини у сфері охорони здоров’я, акцентуючи увагу на практичних
засадах здійснення складових правового статусу суб’єктів медичних
правовідносин в одній із ключових царин державного й громадського життя.

Ця книга – чергова цеглина в формуванні національної джерельної бази і,
звісно, матеріал для проектування правових позицій і стратегій юристів у
провадженні медичних справ. Автори очікують на коментарі та рекомендації
фахівців, доповнення яскравими юридичними прикладами з власної
практики колег, а також на практичні поради, які допоможуть перманентно
удосконалювати елект��онний варіант книги, розміщений на сайті
www.healthrіghts.org.ua.

Ірина Сенюта,
автор національної частини практичного посібника
науковий редактор і керівник проекту

16.08.2013.

Семінар для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу

16 серпня 2013 року в м. Львові відбувся семінар для...
16.08.2013.

Олександр Толстанов: Альтернативи імунізації не існує

Про це сказав сьогодні під час прес-конференції, яка...
16.08.2013.

На Одещині проводять кампанію щодо протидії гепатитам

На Одещині триває інформаційно-просвітницька кампанія...
14.08.2013.

Оголошується конкурс на участь у програмі стажування у сфері медичного права, етики та політики (2014 – 2015 рр.)

Кінцевий термін подання заявок: 15 березня 2014 р....
08.08.2013.

Міжнародний круглий стіл на тему «Право і етика біомедичної діяльності»

Вельмишановні колеги! 25 жовтня 2013 р. в м. Львові...
08.08.2013.

Міжнародний круглий стіл на тему «Експертна діяльність у сфері охорони здоров’я: національні традиції і міжнародний досвід»

Вельмишановні колеги! 23 жовтня 2013 р. в м. Львові...